Z dobrodziejstw energii solarnej mogą korzystać zarówno osoby, prywatne, firmy, jak i właściciele gospodarstw rolnych. Co więcej, rolnikom fotowoltaika opłaca się bardziej dzięki dotacjom i ulgom, z jakich mogą skorzystać, wspierając “zieloną energetykę”. W przypadku mikroinstalacji słonecznych, rolnicy mogą magazynować nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej w sieci zakładu energetycznego, korzystają więc na tym podobnie jak każdy prosument.

Decydując się na postawienie farmy fotowoltaicznej, możesz otrzymać dofinansowanie, a zakładając, że moc produkcyjna instalacji nie przekroczy 50 kW, nie musisz się też martwić biurokracją. Mikroinstalacje nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Zostań producentem “zielonej energii”, niech Twoje uprawy wzrastają w ekologicznych warunkach, a zobaczysz, że zyskasz podwójnie. Farmy słoneczne w Polsce generują ogromne oszczędności dla prosumentów. Rachunki za prąd są niższe nawet o 90%, a inwestycja potrafi zwrócić się już po kilku latach, pod warunkiem, że instalacja została zamontowana w gospodarstwie o dużym poborze mocy.

 

Farma fotowoltaiczna dla rolnika – Dlaczego to się opłaca?

Spadek cen paneli i całych instalacji solarnych sprawia, że zmienia się rynek dotacji na fotowoltaikę dla rolników. Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich kilku lat koszt farmy słonecznej zmalał kilkakrotnie, tego typu inwestycja staje się opłacalna nawet bez dopłat. Rząd jednak cały czas wspiera inicjatywy stawiające na OZE.

 

Jakie plusy fotowoltaiki dostrzegają rolnicy?

  • Niższe rachunki za prąd

Gospodarstwa, które korzystają z farm słonecznych za prąd płacą nawet 90% mniej niż rolnicy posługujący się tradycyjnymi źródłami energii. To właśnie wysokość rachunków za prąd powinna być kluczową wskazówką w trakcie doboru mocy farmy fotowoltaicznej.

  • Energetyczna niezależność

Decydując się na fotowoltaikę w Twoim gospodarstwie rolnym, nie musisz z niepokojem śledzić medialnych doniesień na temat wahań cen prądu. Coraz mniejsze pokłady tradycyjnych paliw, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i naciski ze strony Europy na rozwój sieci czerpiących z odnawialnych źródeł energii nie zapowiadają spadku cen prądu z elektrowni węglowych. Dlatego już teraz warto wyposażyć gospodarstwo w farmę fotowoltaiczną, która będzie w stanie pokryć bieżące zapotrzebowanie na energię.

  • Reputacja gospodarstwa

Ekologia jest dzisiaj w cenie. Nic dziwnego, skoro na własnej skórze z roku na rok obserwujemy rosnące temperatury. Jeśli chcesz zapracować na wizerunek gospodarstwa przyjaznego środowisku, farma słoneczna doskonale w tym pomoże. Pokaż konsumentom, którzy kupują Twoje płody rolne, że los planety nie jest Ci obojętny, a przy okazji zarabiaj na fotowoltaice, korzystając z systemu dotacji i ulg podatkowych.

  • Niższe koszty funkcjonowania

Rolnicy inwestujący w farmy fotowoltaiczne mogą liczyć na dotacje, ale również na ulgę w podatku rolnym. Jest ona przyznawana po zakończeniu inwestycji i wynosi ¼ poniesionych przez Ciebie kosztów. Możesz więc liczyć na zwrot 25% kwoty włożonej w panele słoneczne, pod warunkiem jednak, że energia przez nie produkowana będzie użytkowana na cele produkcyjne. Ulga taka jest rozliczana maksymalnie przez 15 lat. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wybudowałeś farmę fotowoltaiczną bez dotacji i wydałeś na to 37 tys. zł (średni koszt instalacji o mocy 9,9 kW), to możesz skorzystać z ulgi w wysokości 9250 zł. Przy założeniu, że roczny podatek to 1000 zł, nie będziesz go odprowadzać przez prawie 10 lat!

 

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników – Sposoby na finansowanie

Biorąc pod uwagę ulgi podatkowe i możliwość korzystania z net meteringu, farmy słoneczne opłacają się w Polsce nawet bez dotacji. Jednak jeżeli nie możesz sobie pozwolić na samodzielne sfinansowanie inwestycji, sprawdzaj na bieżąco stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach dotacji oferowanych przez NFOŚiGW rolnicy mogą skorzystać np. z programu Czyste powietrze. Upoważnia on do pobrania dofinansowania nawet w wysokości 90% kosztów inwestycji. Pomoc przyznawana jest w formie:

  • bezzwrotnej dotacji,
  • preferencyjnej pożyczki.

 

Dotacje na fotowoltaikę przyznawane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i różnią się w poszczególnych rejonach kraju. Warto więc trzymać rękę na pulsie, żeby nie przegapić okazji na tańszą fotowoltaikę. Na rynku dostępne są też preferencyjne kredyty, dzięki którym można sfinansować zakup i montaż paneli solarnych.