Energia słoneczna jest powszechnie dostępna, bezpłatna i co bardzo ważne, jej pozyskiwanie nie jest szkodliwe dla środowiska. Przejście z energii węglowej na OZE (odnawialne źródła energii) jest możliwe dzięki instalacji fotowoltaicznej w domu. Składa się ona m.in. z paneli zbudowanych z ogniw kwarcowych, które pochłaniają fotony, wprowadzając w ruch elektrony, produkując w ten sposób prąd stały. Ten zamieniany jest następnie w prąd zmienny i dostarczany do gniazdek w całym domu.

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnych IRENA ceny paneli PV (skrót oznaczający panele fotowoltaiczne) spadły w okresie 2008-2014 o ponad 80%! Nic więc dziwnego, że zastosowanie w domu jednorodzinnym instalacji fotowoltaicznych zyskuje na popularności. Zwłaszcza że spadkowi cen paneli, towarzyszył wzrost kosztów energii pozyskiwanej tradycyjnymi metodami. W latach 1999-2014 według danych GUS średnia jednostkowa cena prądu liczonego w kilowatogodzinach wzrosła o 137%. Problemy z rentownością polskiego górnictwa mogą przyczynić się do dalszych wzrostów rachunków. Dlatego już dziś pomyśl o fotowoltaice dla Twojego domu i obniż rachunki za prąd o ponad 80% w skali roku!

 

Przyjrzyj się zaletom domowej fotowoltaiki

Wysoki koszt inwestycji w panele solarne to mit! Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę spadek cen instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i liczne sposoby dofinansowywania i ulg dla osób korzystających z zielonej energii.

Dlaczego więc warto zainwestować w fotowoltaikę dla domu?

  • Masz pewność, że inwestycja zwróci się w ciągu kilku lat. To jak szybko zależy np. od zapotrzebowania gospodarstwa domowego na prąd, im większe, tym prędzej zainwestowane pieniądze powinny do Ciebie wrócić.
  • Zyskujesz energetyczną niezależność, nie musisz więc, z niepokojem wysłuchiwać prognoz dotyczących wzrostów cen prądu. Fotowoltaika to samowystarczalność i energetyczne bezpieczeństwo.
  • Stajesz się prosumentem, co oznacza, że produkowane przez Ciebie nadwyżki energii możesz oddawać i niejako magazynować w publicznej sieci elektroenergetycznej. Nie zmarnuje się więc ani 1 kw, bo oddany do sieci prąd możesz odebrać na zasadach tzw. net-meteringu.
  • Dbasz o swoje zdrowie i przyszłość bliskich. Korzystając z energii solarnej, przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2, a co za tym idzie ograniczenia szkodliwych skutków efektu cieplarnianego. Dlatego fotowoltaika to przyszłość!
  • Nie musisz się martwić konserwacją instalacji. Jest odporna na działania warunków atmosferycznych, a powłoka z hartowanego szkła sprawia, że panele przetrwają nawet opady gradu. Dodatkowo zestaw jest bezobsługowy. Co więcej, panele solarne posiadają zazwyczaj gwarancję obejmująca cały okres ich żywotności, więc zawsze masz zapewnioną pomoc profesjonalistów!

 

Zestaw fotowoltaiczny do domu jednorodzinnego – to się opłaca!

Przyjrzyjmy się ekonomicznemu aspektowi fotowoltaiki na potrzeby domu jednorodzinnego.

3000 kWh – mniej więcej tyle energii zużyje Twoje gospodarstwo domowe w ciągu roku. Żeby pokryć takie zapotrzebowanie, powinna wystarczyć instalacja o mocy 3 kW.  Koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu rodzinnego o takim poborze będzie wahał się między 15 a 19 tys. złotych. Przy ostrożnych szacunkach i założeniu, że kupno paneli PV pochłonie większą sumę z naszych wyliczeń, inwestycja powinna zwrócić się po nieco ponad 11 latach. Taki wynik osiągniesz, jeżeli wartość bezpośredniego zużycia energii z instalacji fotowoltaicznej utrzymywać się będzie na poziomie 30%, a roczny wzrost cen energii nie przekroczy 2%. Wyliczenia dotyczą fotowoltaiki montowanej na dachu skośnym. Instalacje wolnostojące lub na dachu płaskim z reguły są trochę droższe.

Biorąc pod uwagę, że okres żywotności zestawu to około 25 lat, będzie ona na siebie zarabiała przez ponad połowę tego czasu. Opłacalność będzie natomiast rosła, jeśli zwiększy się dynamika podwyżek cen prądu, co przy rosnących cenach paliw kopalnych jest bardzo prawdopodobne. Warto też wspomnieć, że obliczenia zakładają, że całą inwestycję pokryjesz z własnych środków, a przecież istnieją systemy dopłat i regionalne programy dofinansowujące domową fotowoltaikę.

 

Udogodnienia dla użytkowników energii solarnej

Żeby wyposażyć swój dom jednorodzinny w instalację fotowoltaiczną, nie potrzebujesz żadnych pozwoleń na budowę, czy koncesji. Tego typu formalności trzeba załatwiać, jeżeli moc zestawu przekracza 50 kW, co w przypadku domowych instalacji jest raczej niespotykane.

Podłączenie naszego zestawu do sieci operatora elektroenergetycznego odbywa się jedynie na podstawie zgłoszenia wysłanego pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożonego w biurze operatora. Podłączenie do sieci i możliwość oddawania nadwyżek energii jest bezpłatne.