Inwestycje w odnawialne źródła energii to nie tymczasowa moda, a element walki ze zmianami klimatycznymi, które mogą mieć katastrofalny wpływ na nasz glob. Polski rząd w ramach europejskich regulacji wspiera projekty, które mają na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł (OZE) w ogólnym bilansie energetycznym. Jednym z narzędzi mających na celu zwiększenie opłacalności m.in. fotowoltaiki jest ustawa o OZE. Jej założenia mają służyć maksymalizacji efektywności instalacji solarnych i zachęcać do rozwijania fotowoltaiki w Polsce.

 

Jak ustawa o odnawialnych źródła energii wspomaga inwestowanie w fotowoltaikę?

Zwiększenie zysków z instalacji solarnej dla Ciebie i środowiska, taki jest cel ustawy o OZE. Jakie regulacje mają do tego doprowadzić?

Dokument wprowadza pojęcie prosumenta, czyli osoby, która jest zarówno konsumentem energii, jak i jej producentem. Prosumenci korzystający z instalacji fotowoltaicznych, mogą magazynować wytworzone nadwyżki energetyczne w publicznej sieci elektroenergetycznej, korzystając z systemu opustów.

Ustawa eliminuje również wiele aspektów uciążliwej biurokracji, ułatwiając montaż instalacji słonecznej. Do udogodnień wprowadzonych przez ustawę o OZE zaliczyć można:

 • brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę przy inwestycjach w mikroinstalacje (do 50 kW),
 • brak konieczności występowania o koncesję na produkcję energii elektrycznej w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 500 kW.

Pozostałe ułatwienia dla osób inwestujących w panele solarne:

 • możliwość bezpłatnego podłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z darmowym montażem licznika dwukierunkowego,
 • możliwość odliczenia kosztów montażu instalacji od podstawy opodatkowania.

 

System opustów wprowadzony przez ustawę o OZE

Prosumenci korzystający z mikroinstalacji mają przez 15 lat prawnie zagwarantowany dostęp do stabilnego systemu opustów, który pozwala rozliczać się z wyprodukowanej energii na dogodnych warunkach. Zanim jednak omówimy rozwiązanie opustowe, sprawdźmy, kto zgodnie z literą prawa, może zostać prosumentem?

Z prosumenckiego systemu opustów mogą skorzystać następujące podmioty wytwarzające zieloną energię z mikroinstalacji :

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.

 

Jak rozliczać się z operatorem sieci dystrybucyjnej?

Przede wszystkim po zamontowaniu mikroinstalacji solarnej, powinno się zgłosić ten fakt do operatora lokalnej sieci elektroenergetycznej. Ten zajmie się przyłączeniem Twojej instalacji do sieci i zamontowaniem dwukierunkowego licznika. Cały proces jest bezpłatny.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii:

 • mikroinstalacje o mocy do 10 kW za każdą oddaną do sieci kilowatogodzinę mogą odebrać 0,8 kWh,
 • mikroinstalacje o mocy do 50 kW rozliczają się w stosunku 1 do 0,7, czyli za odprowadzoną jedną kilowatogodzinę, otrzymują w okresie zwiększonego zapotrzebowania 0,7 kWh.

 

System opustów umożliwia więc magazynowanie nadwyżek energetycznych w sieci operatora i odbiór części nagromadzonej energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania energetycznego np. zimą. To bardzo ważne, ponieważ prąd pozyskiwany z fotowoltaiki jest zazwyczaj wykorzystywany jedynie w 30-40% na bieżące potrzeby. Gdyby nie możliwość oddawania energii do sieci, ponad połowa wytworzonego prądu byłaby marnowana.

 

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Spadające ceny instalacji solarnych, systemowe udogodnienia gwarantowane przez ustawę o OZE i programy dofinansowań sprawiają, że inwestycje w fotowoltaikę zwracają się w coraz krótszym czasie. Jeśli wybierzesz przydomową elektrownię słoneczną, możesz liczyć na:

 • duże oszczędności na rachunkach za prąd – będą niższe nawet o 90%,
 • ulgi w podatkach,
 • znaczący udział w walce o zdrowe otoczenie dla Ciebie i Twoich bliskich,
 • niezależność energetyczną, która sprawi, że wahania cen energii elektrycznej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł przestaną być problemem,
 • brak konieczności ingerowania w pracę instalacji, ponieważ jest bezobsługowa,
 • długą gwarancję, która obejmuje zazwyczaj cały okres żywotności paneli solarnych, czyli 25 lat.

Ekologiczne rozwiązania, a takim bez wątpienia jest energia z fotowoltaiki, są po prostu rentowne. Co ważne, instalując panele solarne, zyskasz nie tylko ekonomicznie, ale i też pomożesz przyszłym pokoleniom. Energia ze słońca wytwarzana jest bez jakiejkolwiek emisji szkodliwych substancji. Natomiast energia wykorzystywana podczas produkcji paneli zwraca się już po około 2-3 lata użytkowania instalacji.