Zielona energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych to korzyść nie tylko dla środowiska, ale i Twojego portfela. Jednorazowy koszt instalacji zestawu solarnego, możesz zminimalizować, sięgając po dofinansowanie, a jednym ze źródeł dodatkowych funduszy na OZE jest program Czyste Powietrze.

 

Jaki jest cel projektu Czyste Powietrze?

Program został uruchomiony jako narzędzie walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów ma się przyczynić za sprawą:

 • wymiany starych pieców grzewczych, które nie spełniają współczesnych norm i podczas spalania wytwarzają bardzo dużo trujących substancji,
 • wspierania termomodernizacji budynków – jednym z elementów tego procesu jest zmiana źródła energii w całości lub tylko częściowa na OZE.

Projekt koordynowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To one rozpatrują wnioski o dotacje, a ich nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Kto może skorzystać na programie?

Głównymi adresatami programu Czyste Powietrze są osoby fizyczne, które:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych,
 • planują budowę nowego domu jednorodzinnego, co poświadczone jest zgodą na rozpoczęcie prac budowlanych.

Szacunki Ministerstwa Środowiska mówią o 3 milionach domów, które mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu. Ty też możesz przeprowadzić termomodernizację z państwowym wsparciem. Nie przegap okazji do zwiększenia opłacalności swojej inwestycji.

 

Formy dofinansowania w ramach Czyste Powietrze – co możesz zyskać?

W ramach projektu przewidziane są dwa rodzaje wsparcia:

 • bezzwrotne dotacje,
 • niskooprocentowane pożyczki.

Możliwa jest też pomoc łącząca obie formy dofinansowania.

W ramach dofinansowania z programu Czyste Powietrze beneficjenci otrzymują dotacje, które nie mogą przekroczyć 53 tys. zł. Wysokość dotacji musi mieścić się w przedziale od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. O ostatecznej wysokości wsparcia decyduje kryterium zarobkowe.

Z kolei pożyczki przyznawane są na wyższe kwoty: od 53 tys. zł do nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Jednym z celów inwestycyjnych objętych programem Czyste Powietrze jest zakup i montaż:

 • kolektorów słonecznych,
 • zestawów fotowoltaicznych.

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Czyste Powietrze możliwe jest jedynie w formie niskooprocentowanej pożyczki. Preferencyjną pożyczkę zaciągniętą na termomodernizację musisz spłacić w ciągu 15 lat. Ważne też, żeby ukończyć inwestycję w ciągu 2 lat od podpisania umowy na dofinansowanie.

Warunkiem uzyskania wsparcia na zakup paneli jest jeden z certyfikatów, świadczący o właściwej jakości modułów. Sprawdź więc, czy panele, w które chcesz zainwestować, mają jeden z poniższych certyfikatów:

 • PN-EN 61215,
 • PN-EN 61646,
 • PN-EN 50438.

Pamiętaj, że masz możliwość częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty pożyczki i nie ponosisz z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Poza fotowoltaiką wsparcie z programu Czyste Powietrze można przeznaczyć jeszcze na:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

 

O czym należy pamiętać, wnioskując o dofinansowanie?

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej może być dofinansowany jedynie w formie pożyczki. Masz jednak szansę uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych.

Pamiętaj, że zakup nowego źródła ciepła, w tym instalacji fotowoltaicznej będzie możliwy, jeśli przegrody budynku spełniają lub będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

Jeśli otrzymasz pożyczkę na panele lub kolektory słoneczne, możesz skorzystać z karencji w spłacie rat kapitałowych. Jednak okres karencji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. Pamiętaj też, że przedsięwzięcie dofinansowywane z programu Czyste Powietrze nie może zostać zrealizowane później niż do 30.06.2029 r.

 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje projekt?

Decydując się na montaż paneli lub kolektorów fotowoltaicznych z dofinansowaniem:

 • oszczędzasz na rachunkach za prąd i ogrzewanie,
 • przyczyniasz się do poprawy stanu otaczającego Cię środowiska,
 • skracasz czas potrzebny na zwrot z inwestycji w OZE,
 • zyskujesz energetyczną niezależność,
 • maksymalizujesz efektywność inwestycji.

Odwiedź stronę swojego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i złóż wniosek o dofinansowanie.