Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do zróżnicowania źródeł energii, tak by do 2020 roku w bilansie energetycznym kraju udział odnawialnych źródeł wynosił minimum 15%. Dlatego pomoc w zakresie finansowania inwestycji w fotowoltaikę przyznawana jest nie tylko na szczeblu centralnym. Praktycznie w każdym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzone są nabory do regionalnych programów dopłat. Na jakie pieniądze możesz liczyć?

 

Jak WFOŚiGW wspierają fotowoltaikę?

Po tym, jak zakończył się nabór do programu Prosument, najwięcej pieniędzy na fotowoltaikę pozostało w ośrodkach regionalnych. Dofinansowania wydawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydawane są w ramach różnych projektów, jednak można je liczyć w setkach milionów złotych. Oczywiście pieniądze przyznawane są nie tylko na inwestycje skupione na energii słońca.

Jeśli planujesz zakup instalacji fotowoltaicznej, możesz uzyskać regionalne dofinansowanie w ramach następujących programów:

 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Pieniądze z RPO

Każde województwo posiada pulę dofinansowań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze w większości pochodzą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To, na jaki cel można je przeznaczyć, określane jest uchwałą urzędu marszałkowskiego w każdym województwie. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o dotacje z RPO są jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Jednym z celów, na które przeznaczyć można środki, są inwestycje w OZE. W latach 2016-2017 z Regionalnych Programów Operacyjnych na budowę instalacji fotowoltaicznych przeznaczono w całej Polsce aż 1,26 mld zł. Województwami, które na ten cel rozdysponowały w ostatnich latach, najwięcej środków jest województwo lubelskie i województwo podkarpackie.

 

Dofinansowania na energię słoneczną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program kierowany jest do gmin, jednak, co ważne beneficjentami dofinansowań przyznawanych w ramach PROW mogą być osoby fizyczne. Dotacje dla jednej gminy nie mogą przekroczyć 200 tys. euro. Zgodnie z założeniami pieniądze z Programu mogą pokryć nawet 90% wszystkich kosztów związanych z zakupem i instalacją urządzeń służących do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Przynajmniej połowa środków powinna zostać przeznaczona na pomoc w finansowaniu inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – kto może wnioskować o dotacje?

Dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą trafić do takich podmiotów jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • administracja publiczna,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Wsparcie inwestycji mających na celu wytwarzanie energii z OZE to jeden z celów, na które można przeznaczyć dofinansowanie.

 

Gdzie ubiegać się o dotacje?

Informacje na temat aktualnych form wsparcia dla inwestycji związanych z fotowoltaiką najlepiej monitorować na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW. Tam znajdziesz harmonogramy naborów i szczegółowe wytyczne dotyczące warunków dofinansowań. Na stronach powinny znajdować się też odpowiednie formularze i wzory wniosków. W razie problemów zawsze warto zwrócić się o pomoc do urzędnika.

 

Czy fotowoltaika opłaca się bez dofinansowania?

Malejące ceny instalacji słonecznych i rosnące ceny energii pozyskiwanej z paliw kopalnych sprawiają, że fotowoltaika jest ekonomicznie opłacalna nawet bez dotacji. Szacunkowy koszt zestawu o mocy bliskiej 3,8 kWp to nieco ponad 20 tys. zł. Zakładając, że inwestycję sfinansujesz w 100% z własnych środków, zwróci się ona po około 11 latach, a warto zwrócić uwagę, że przewidywana żywotność instalacji to 25 lat. Przez cały okres korzystania z zielonej energii oszczędzisz ponad 33 tys. Zł!

Poza dotacjami ważne są też rozwiązania zwiększające efektywność przydomowych elektrowni słonecznych. Do takich należy zaliczyć np. net metering. To system, który umożliwia magazynowanie nadwyżek energetycznych z fotowoltaiki w publicznej sieci elektroenergetycznej i późniejszy jej odbiór. Również ulgi w systemie podatkowym sprawiają, że energia z OZE powinna znaleźć się w orbicie twoich zainteresowań.