Inwestycje w odnawialne źródła energii, takiej jak fotowoltaika dofinansowywane są na kilka sposobów. Rząd wspiera instalacje fotowoltaiczne i inne formy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, do których, poza słońcem zalicza się:

  • wodę,
  • wiatr,
  • biomasę,
  • energię geotermalną.

Oczywiście energia pozyskiwana z promieni słonecznych jest w pełni bezpłatna, jednak, żeby ją zdobyć, trzeba zainwestować w specjalistyczne urządzenia. Te umożliwią nie tylko przetworzenie mocy promieni światła w energię elektryczną, ale też inwersję prądu stałego (taki bowiem jest uzyskiwany bezpośrednio z fotonów) w prąd zmienny, przystosowany do zasilania w warunkach domowej sieci elektroenergetycznej. Zakup tego sprzętu stanowi zazwyczaj próg wejścia, który jest najtrudniejszy do pokonania dla inwestora. Dlatego też powstał system dofinansowujący przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii. To szczególnie ważne dla każdego, kto chciałby uchronić się przed skutkami rosnących cen elektryczności. Fotowoltaika daje bowiem możliwość uzyskania energetycznej niezależności i kilkukrotnego obniżenia rachunków. Połączenie malejących cen instalacji solarnych z dotacjami na OZE sprawia, że inwestycje w panele słoneczne zwracają się czasem nawet już po kilku latach. Duże znaczenie ma oczywiście zapotrzebowanie na prąd. To od wysokości opłat za energię elektryczną w dużej mierze uzależniona jest ostateczna moc zestawu solarnego, jaki będzie Ci potrzebny do pokrycia bieżących potrzeb gospodarstwa.

 

Koszt instalacji fotowoltaicznej

Ile trzeba zapłacić za fotowoltaikę bez dotacji? Koszt różni się w zależności od mocy instalacji, użytej technologii i warunków montażu (panele zamontowane na dachu skośnym będą tańsze od tych zainstalowanych jako wolnostojące zestawy). Zakładając, że średnie roczne zużycie jednorodzinnego domu zamyka się w 3000 kWh, a instalacja o mocy 3 kW zostałyby zamontowana na spadzistym dachu od strony południowej, przewidywany koszt takiej inwestycji powinien zamknąć się w kwocie między 15 a 20 tys. zł. Nawet przy samodzielnym pokryciu kosztów tego przedsięwzięcia fotowoltaika się po prostu opłaca. Całość wydanej kwoty powinna zwrócić się po mniej więcej 10 latach. Oszczędności poczynione dzięki darmowej energii sięgnąć mogą nawet 27 tys. zł, przy założeniu, że instalacja będzie pracowała przez 25 lat, a jest to średni czas żywotności większości paneli.

 

Odnawialne źródła energii – formy dofinansowania

Zwrot z inwestycji w odnawialne źródła energii można przyspieszyć dzięki dotacjom OZE. Istnieje kilka programów, które dofinansowują pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Są to m.in.:

  • Program “Czyste powietrze”

Kierowany jest do osób fizycznych, czyli właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także osób planujących dopiero budowę domu.

Pieniądze z programu przeznaczyć można na wymianę starych pieców grzewczych i termomodernizację budynków, w tym zakup paneli fotowoltaicznych.

Beneficjenci programu “Czyste powietrze” mogą otrzymać dotację w wysokości od 30% do nawet 90% wartości inwestycji. W przypadku naszej wspominanej wcześniej instalacji o mocy 3 kW i cenie maksymalnej 20 tys. zł, najwyższa możliwa wysokość dofinansowania wyniosłaby 18 tys. zł.

  • Udogodnienia wynikające z ustawy o OZE

Ustawa ułatwia ekonomiczne gospodarowanie pozyskiwaną ze słońca energią dzięki systemowi opustów. Daje on możliwość przekazywania nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci elektroenergetycznej i odbierania jej w momentach zwiększonego zapotrzebowania w stosunku 1 do 0,8. W ten sposób wytworzone przez Ciebie nadwyżki nie marnują się, a wracają w momencie, kiedy najbardziej ich potrzebujesz.

  • Dotacje unijne przyznawane w ramach regionalnych programów

Każde województwo dysponuje własną pulą środków do rozdysponowania w ramach dofinansowywania fotowoltaiki. To, kto może ubiegać się o dotacje i jakie kwoty są dostępne w ramach wspierania OZE, sprawdzać można na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki rozparcelowane na 16 województw pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spadające ceny instalacji fotowoltaicznych, połączone z korzystnym systemem dofinansowań pozwalają na zrealizowanie inwestycji, które są w pełni opłacalne. Zwrot kosztów w czasie przewidzianej żywotności instalacji solarnej przestał być czymś nieosiągalnym, co więcej odzyskanie środków włożonych w OZE staje się coraz prostsze. Zachęcamy do zapoznania się z nowoczesnymi zestawami dostępnymi na naszej stronie. Opłacalność instalacji łatwo z kolei oszacować, korzystając z naszego kalkulatora.